SZKOŁA RYSUNKU I MALARSTWA

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
SCHOOL OF FORM, LICEUM PLASTYCZE, HOBBY

NABÓR TRWA CAŁY ROK

tel 888-099-434
ansien@go2.pl

PRACOWNIE:

Garbary 30/41
Ułańska 6
Poznań

MAŁE GRUPY    INDYWIDUALNY PROGRAM    PROFESJONALIZM   PRACOWNIA Z KLIMATEM   MALARSTWO!!! NA 100%
 Szkoła Rysunku i Malarstwa OK.O prowadzi kursy rysunku i malarstwa, naukę rysunku na każdym poziomie, oraz zajęcia kreatywne z rysunku i malarstwa dla hobbystów i amatorów.
Szkołę tą założyłam z myślą o osobach, które za chwilę lub za kilka lat będą zdawać egzamin na wyższe uczelnie artystyczne, gdzie wymagane jest doskonałe opanowanie rysunku i malarstwa.
Od 10 lat prowadzę zajęcia, a moi uczniowie z powodzeniem zdali egzamin na UAP w Poznaniu, wszystkie kierunki:  Architekturę Wnętrz, Wzornictwo, Grafikę, Multimedia, Malarstwo, na ASP w Gdańsku i Szczecinie. W ramach programu pracowni oprócz rysunku i malarstwa prowadzę zajęcia z tematów kierunkowych- plakat, logo, rysunek z wyobraźni.
Dzięki małym grupom, wszelkie ćwiczenia są dostosowane do tempa i umiejętności uczestników i  dlatego mają charakter zajęć indywidualnych.
Kilka lat temu założyłam Galerię Centralne Oko w której odbywają się wystawy malarstwa, fitografii i rzeźby.  Jako artysta biorę udział w wystawach w Polsce i za granicą, moje prace można obejrzeć na stronie: Ann Sien blogspot.com.
Uważam, że twórczości nie można ograniczyć do kilku godzin w tygodniu, ponieważ to pasja, sposób życia i radość patrzenia na rzeczywistość z uwagą. 
Przez pracownię OK.O przewinęło się sporo osób i oprócz tego, że z łatwością zdały egzaminy do wymarzonej szkoły to nawiązały bardzo miłe kontakty, które z czasem przerodziły się w prawdziwe wieloletnie przyjaźnie  ;)
Przytoczę tu zapis ze strony UA w Poznaniu,, Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich latach studiów i kierunkach kształcenia. Student zalicza przedmiot w wybranej przez siebie pracowni rysunkowej. Może w niej również studiować w ramach wolnego wyboru,,  a więc nauki i doświadczenia nigdy nie za wiele, a egzaminy to dopiero początek drogi, a nie jej koniec.
I STOPIEŃ
- Wprowadzenie do technik rysunku,
- Nauka zasad perspektywy - podstawa do dobrego rysunku,
- Nauka zasad kompozycji, potrzebnej w każdej pracy rysunkowej i malarskiej
- Obserwacja i zastosowanie w rysunku: skrótów perspektywicznych, światłocienia, kontrastu, przestrzeni, odległości,
- Rysunkowe konstruowanie brył, ćwiczenia z zastosowaniem poznanych zasad.
II STOPIEŃ
- Rysunek rozbudowanych martwych natur i większej różnorodności przedmiotów,
- Nauka rysunku - ołówek, węgiel, tusz,
- Podstawy anatomii- ćwiczenia wprowadzające,
- Rysunek postaci -model
- Wyjście w plener:
- Rysunek architektoniczny
- Rysunek przyrody i natury
- Rysunek aktu- odpowiedz na zadany temat egzaminacyjny.
MALARSTWO
- Prezentacja różnych technik malarskich,
- Nauka przygotowania podłoża, rodzaju farb,
- Kompozycja malarska, kolor, forma, rytm, kierunki, szukanie  indywidualnej wypowiedzi malarskiej,
- Martwa natura,
- Malarstwo - odpowiedz na temat egzaminacyjny.
WYBRANY KIERUNEK
- Wykłady na temat historii sztuki
- Poszerzanie wiedzy na temat współczesnych nurtów rozwojowych w sztuce  (rysunek i malarstwo),
- Gruntowne przygotowanie do wybranego kierunku studiów, tworzenie projektów, plakatów, makiet, cykli fotograficznych, rysunków projektowych
- Przygotowanie merytoryczne do rozmowy kwalifikacyjnej

Copyright Nazwa.pl